PODIJELI

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković najavljuje da bi prvi konačni rezultati popisa trebalo da budu poznati do kraja godine.

Ona napominje da ne postoji manipulacija u vezi sa brojem Bošnjaka u Srpskoj ili brojem Srba u Federaciji BiH, već je riječ o određenom broju popisnica u kojima postoji nelogičnost, odnosno nekonzistentnost u odgovorima.

“Nema govora o brisanju Srba, Bošnjaka, Hrvata ili nekih drugih. Problem je ako imate određeni broj popisnica u kojima su popisivana lica odgovorila da stalno žive u BiH, a svakodnevno putuju na posao u inostranstvo, a, pritom, ne misli se na susjedne zemlje.

Problem je, dakle, ako imate popisnice u kojima su popisivana lica odgovorila da stalno žive u mjestu popisa, a da je mjesto njihovog stalnog stanovanja u drugoj, nesusjednoj državi”, pojašnjava Čičkovićeva.

Takođe, problem su i lica koja su se izjasnila da su stalni stanovnici u mjestu popisa iako u narednih godinu dana više neće biti tu.

“Ukoliko su neka lica na jednom mjestu navela da stalno žive u mjestu popisa, a na drugom da su odsutna zbog školovanja, onda ljudi sa takvim odgovorom ne mogu biti tretirani kao stalni stanovnici”, ističe Čičkovićeva.

Tokom septembra trebalo bi da bude održana sjednica Centralnog popisnog biroa. Ukoliko se tri statističke institucije usaglase u izboru jedinstvene metode obrade podataka, onda će biti objavljeni rezultati popisa.

“To znači da dogovor mora da bude zasnovan na popisnoj metodologiji, Zakonu o popisu, kao i preporukama Međunarodne monitoring misije i međunarodnih eksperata iz oblasti obrade popisnih podataka, na čemu Republički zavod za statistiku Srpske sve vrijeme insistira”, naglašava Čičkovićeva.

Konačni rezultati popisa još uvijek nisu objavljeni jer statističke institucije u BiH imaju različite stavove u vezi sa kriterijumom izvođenja rezidentnog stanovništva.

“Čak ni u samoj Agenciji za statistiku BiH ne postoji saglasnost u vezi sa ovim pitanjem. Da bismo dobili konačne rezultate, treba da se usaglasimo oko pravila na osnovu kojih ćemo definisati rezidentno stanovništvo. Nakon toga, u vrlo kratkom roku možemo početi sa objavljivanjem rezultata”, navodi Čičkovićeva.

Zavod za statistiku Republike Srpske traži da bude poštovan Zakon o popisu i Metodologija popisa, kao i da ne bude problema u primjeni metodologije.

“Direktor pri Kancelariji za statistiku Evropske komisije Piter Everers, prilikom junske posjete, rekao je da, prema kriterijumima EU i međunarodnoj definiciji, rezidentno stanovništvo predstavljaju lica koja žive u zemlji duže od 12 mjeseci ili planiraju da žive u njoj duže od tog perioda nakon referentnog datuma. Time je sve rečeno”, napominje Čičkovićeva.

Ona najavljuje da će osim popisa, Republički zavod za statistiku Republike Srpske nastaviti sa redovnim aktivnostima, te će, kao i do sada, raditi na dodatnom unapređenju i podizanju kvaliteta statističkih saopštenja.

“Krajem novembra objavljujemo našu najobuhvatniju publikaciju”, Statistički godišnjak, gdje na više od 600 stranica dajemo korisnicama veliki broj podataka o Srpskoj.

Sredinom decembra objavićemo i publikaciju `Ovo je Republika Srpska`, koja je namijenjena širokom krugu korisnika jer, putem kratkih crta, tabela i grafikona, pruža osnovne pokazatelje stanja i promjena ekonomskog i društvenog života Srpske”, pojasnila je Čičkovićeva.

Izvor: Press