PODIJELI

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač danas je u Banjaluci sa ministrom unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljošom Čamparom i direktorom Federalne uprave policije Draganom Lukačem,potpisao memorandum o jačanju policijske saradnje između MUP-a RS i MUP-a FBiH.

Memorandum podrazumijeva unapređenje saradnje u borbi protiv terorizma i ekstremizma, razmjenu informacija u policijskoj saradnji, zaštitu ličnosti koje se posebno obezbjeđuju u BiH, borbu protiv organizovanog kriminala i svih drugih vidova kriminala.

Ministar Lukač istakao  je da memorandum sadrži konkretne aktivnosti, koje će u narednom periodu preduzeti dva ministarstva i naveo značaj zajedničkog formiranja timova u operativnim istražnim radnjama na nivou Republike Srpske ili FBiH u zavisnosti na kom području se desilo neko teže krivično djelo.

„Zajednički istražni timovi mogu mnogo da unaprijede borbu protiv organizovanog kriminala i svih drugih vidova policijske saradnje, kao što predviđa ovaj memorandum”, naglasio  je ministar Lukač.

Ministar MUP-a FBiH Aljoša Čampara takođe je istakao značaj zajedničkog djelovanja na suzbijanju svih oblika kriminala, te u razmjeni informacija i iskustava, kao i međusobnoj policijskoj obuci.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je direktor Policije Republike Srpske.